CAO

GAVOX Curtiss P-40 được đặt tên để vinh danh Tập đoàn tình nguyện Hoa Kỳ (AVG), người đã gia nhập Hổ bay ở Trung Quốc vào năm 1940

để chuẩn bị phòng thủ địa phương chống lại các cuộc tấn công từ các thế lực của phe Trục.


HIỆN TẠI P-40 NHỎ THỨ HAI (Tham khảo 326)

Mô hình này sử dụng VD78 cỡ nòng từ Seiko Cụ. Nó hiển thị giờ và phút, và một thanh ghi nhỏ vào lúc 6 giờ hiển thị giây.

Vỏ máy (40mm x 8 mm) có khả năng chịu nước ở độ sâu 5 bar và sử dụng thép không gỉ 316L cấp phẫu thuật với tinh thể khoáng cứng và lớp phủ chống phản xạ để dễ đọc.


CURTISS P-40 THỜI GIAN QUÂN SỰ (ref 338)

Mô hình này sử dụng VD77 cỡ nòng từ Seiko Cụ. Nó hiển thị giờ và phút, và một thanh ghi nhỏ vào lúc 6 giờ hiển thị giây trong khi thanh ghi lúc 12 giờ hiển thị thời gian đồng bộ hóa trên thang đo 24 giờ (Giờ quân sự dựa trên ISO 8601).

Vỏ máy (40mm x 8 mm) có khả năng chịu nước ở độ sâu 5 bar và sử dụng thép không gỉ 316L cấp phẫu thuật với tinh thể khoáng cứng và lớp phủ chống phản xạ để dễ đọc.


HIỆN TẠI NGÀY P-40 NGÀY (ref 350)

Mô hình này sử dụng VD75 cỡ nòng từ Seiko Cụ. Nó hiển thị giờ và phút, và một thanh ghi nhỏ vào lúc 6 giờ hiển thị giây trong khi các thanh ghi lúc 3 giờ và 9 giờ tương ứng hiển thị ngày và ngày trong tuần.

Vỏ máy (40mm x 8 mm) có khả năng chịu nước ở độ sâu 5 bar và sử dụng thép không gỉ 316L cấp phẫu thuật với tinh thể khoáng cứng và lớp phủ chống phản xạ để dễ đọc.