Đọc Thêm
Blog củaoxox

EP PODCAST CÔNG VIỆC & WOUND. 43: NÓI CHUYỆN GAVOX VỚI MICHAEL HAPPÉ

Trong tập phim The Worn & Wound Podcast tuần này, chúng tôi nói chuyện với Michael Happé, chủ sở hữu của Gavox. Được thành lập vào năm 2011, Gavox là một thương hiệu siêu nhỏ quay trở lại những ngày đầu của Worn ...

Đọc thêm

Đọc Thêm
Blog củaoxox

The Gavox Aurora in Father Christmas Land: Lapland

The Gavox Aurora đã đến gặp Aurora Borealis vào mùa đông này. Tôi đã tạo ra chiếc đồng hồ này để trở thành một trong những loại Đồng hồ đeo tay với một vài sáng tạo của riêng tôi. Do nghiên cứu tôi ...

Đọc thêm